Onderzoek

Ruimschoots bewezen: Natuur is gezond!

CREATIVITEIT

NATUUR HELPT ONS BREIN OM OP NIEUWE IDEEËN TE KOMEN

In de natuur valt veel te ontdekken voor kinderen en volwassenen, groen fascineert op een ontspannen manier. Natuur laat onze gedachten makkelijker de vrije loop dan een bebouwde omgeving. Deze combinatie van vrije gedachten en milde fascinatie brengt nieuwe associaties en ideeën. Mensen denken dus flexibeler in de natuur.

En zelfs kamerplanten binnenshuis lijken goed voor onze creativiteit.

Bij kinderen leidt een natuurlijke omgeving tot fantasievoller spel met gevarieerdere rollen dan in een omgeving met veel asfalt en beton.

Bronnen:
Chawla, 2016
Williams et al 2018

 

CONCENTRATIE

IN HET GROEN IS HET MAKKELIJKER OM GECONCENTREERD TE BLIJVEN

Planten in de omgeving zuiveren de lucht en hebben een positief effect op de luchtvochtigheid. Zo zorgen ze ervoor dat je je thuis, op school of op het werk beter kunt concentreren en minder last hebt van hoofdpijn.

Kinderen die in een groene omgeving wonen of langs een groene route naar school gaan, kunnen zich beter concentreren en halen hogere cijfers.

Ook hebben kinderen minder last van ADHD en gebruiken ze daarvoor minder medicijnen. Dit geldt vooral voor kinderen uit minder welgestelde wijken.

Bronnen:
Chawla, 2016

 

STEMMING

MENSEN ZIJN POSITIEVER, GELUKKIGER EN VITALER IN DE NATUUR

Verblijf in een natuurlijke omgeving leidt tot meer positieve gevoelens, vermindert woede, depressie en angstgevoelens. Dergelijke effecten treden direct op, zelfs bij slecht weer.

Wie regelmatig de natuur in gaat, voelt zich tevredener met zijn leven, is gelukkiger en ervaart een betere gezondheid. Natuur geeft mensen sneller het gevoel ‘er even uit te zijn’.

Ook melden mensen spirituele ervaringen van ontzag voor de natuur en verbondenheid met de wereld om hen heen.  En dat leidt onder meer tot een grotere zorgzaamheid naar mens en natuur.

Zowel ouderen met dementie als jongeren met mentale problematiek zijn op allerlei manieren actiever en meer betrokken, zowel sociaal als fysiek, na contact met planten en dieren op een zorgboerderij. Bij ouderen is aangetoond dat als ze contact met dieren hebben ze zich tevredener voelen met hun leven.

Bronnen:
Hassink et al. 2010
Hartig, et al 2014

Whear, 2014
Capaldi, 2015
De Bruin, et al, 2015
Gee, et al, 2017

 

STRESS

NATUUR VERMINDERT STRESS

Uitzicht op groen vanuit huis, werk, ziekenhuis of school vermindert stress bij bewoners, werknemers, patiënten, scholieren en studenten.

Als je daadwerkelijk de natuur in gaat, is het effect bij de meeste mensen nog groter. Alleen onder werknemers is hiervoor minder bewijs.

Omdat natuur op een zachte, niet dwingende manier onze aandacht vraagt en niet veel werkgeheugen kost, herstelt ons brein van eerdere inspanningen. Tenminste, als men de natuur ervaart als een veilige omgeving, anders kan iemand niet ontspannen.

Contact tussen mens en dier zorgt voor de aanmaak van oxytocine, het knuffelhormoon. En dat leidt tot minder cortisol en verlaagde bloeddruk en daardoor minder stress.

Bronnen:
Beetz, 2012
Chawla, 2016
Stevenson, 2018

 

SPELEN

MENSEN EN KINDEREN SPELEN LANGER EN GEVARIEERDER IN DE NATUUR

Natuur dichtbij nodigt uit tot actief zijn en spelletjes doen, tenminste als mensen die natuur als veilig ervaren. Wie als kind vaak in de natuur speelt, doet op volwassen leeftijd moeite om naar de natuur te gaan.

Kinderen houden ervan om bomen, heuvels, struiken als speeltoestel te gebruiken. Ze gaan vaker iets bouwen in het groen en willen de omgeving ontdekken en gebruiken zo meer zintuigen. Natuur maakt hun spel fantasierijker en langduriger met meer verschillende rollen. Ze werken ook meer samen dan in een speelomgeving met asfalt en beton.

En dat leidt tot minder vaak overgewicht en minder vaak te lang achter een beeldscherm zitten.

Kinderen die spelen in het groen worden ook zorgzamer naar dieren en planten en ontwikkelen meer waardering voor de natuur in het algemeen.

Bronnen:
Chawla, 2016
James, et al, 2016

 

SAMEN

MENSEN ZOEKEN ELKAAR IN DE NATUUR EERDER OP OM SAMEN IETS TE ONDERNEMEN

Natuur dichtbij stimuleert samen recreëren en zorgt zo voor minder eenzaamheid en meer sociaal contact.

Vooral openbare (moes)tuinen en parken nodigen uit tot gezamenlijke activiteiten.

Aanwezigheid van of therapie met dieren vermindert eenzaamheid en versterkt sociaal contact.

In het groen spelen kinderen beter en langer met elkaar samen. Ze kunnen zich daar beter in andere rollen verplaatsen en leren zo begrip voor anderen.

Groene gemeenschappelijke buitenruimten kunnen een rol spelen bij sociale banden tussen ouderen, die wonen dezelfde wijk.

Bronnen:
Hassink et al, 2010

Beetz, 2012
Hartig et al, 2014
De Bruin et al, 2015
Chawla, 2016
De Boer, et al, 2017

 

AUTONOMIE

MENSEN VOELEN ZICH AUTONOMER EN VRIJER IN DE NATUUR

Door contact met de natuur ervaren mensen sterker dan in andere omgevingen dat ze vrij zijn om hun eigen keuzes in het leven te maken en volledig zichzelf kunnen zijn. Ervaringen in de natuur dragen bij aan persoonlijke groei en zelfbewustzijn.

Bronnen:
Capaldi, 2015

 

GEZOND BLIJVEN

NATUUR VOORKOMT ZIEKTEN EN GEZONDHEIDSKLACHTEN

Mensen voelen zich gezonder, zowel fysiek als mentaal, als ze vaak in de natuur zijn. Het gaat ook verder dan je gezond voelen: wereldwijd is aangetoond dat sterftecijfers lager zijn als mensen wonen in een groene omgeving of daar vaak verblijven. Ze zijn ook minder vaak ziek: hartvaatziekten, astma en diabetes mellitus II komen minder vaak voor in groene buurten, zelfs met lagere opleiding en inkomen.

Er zijn positieve effecten van natuur op cholesterol, bloeddruk, hartslag, bloedsuikerspiegel, hormoonspiegels (oa cortisol) en immuunfunctie. De verklaring daarvoor is dat de natuur uitnodigt tot vaker bewegen en minder stress. Ook lijkt het immuunsysteem een boost te krijgen door de stoffen die bomen en planten uitscheiden.

Door de extra beweging komt overgewicht iets minder voor bij kinderen en volwassenen die vaak in de natuur zijn.

Verder hebben baby’s een hoger geboortegewicht en dus een gezondere start als hun moeder in een groene omgeving woont.

Mensen met dementie die op een zorgboerderij in contact komen met dieren en planten eten en drinken meer dan bij reguliere dagbesteding.

Bronnen:
De Bruin, 2010
Dzhambov, 2014

Hazula et al, 2014
Kuo, 2015
Van den Berg et al, 2015
Gascon, 2015
James et al, 2016
Gee et al., 2017
Twohig-Bennet et al, 2018

 

HERSTEL

IN HET GROEN HERSTELLEN MENSEN SNELLER EN HEBBEN MINDER PIJN

Natuur in en om zorginstellingen zorgt voor een aantrekkelijke omgeving. De visuele afwisseling leidt af van pijn en stress. Daardoor revalideren patiënten sneller en hebben ze minder pijn.

Maar niet  alleen bomen en planten hebben dat effect. Contact met dieren stimuleert de aanmaak van knuffelhormoon oxytocine en dat heeft gunstig effect op cortisol en bloeddruk (en dus vermindering van stress). Ook dat leidt tot minder angst en pijn.

En zelfs virtuele natuur kan een positieve bijdrage leveren. Tandartspatiënten rapporteerden minder pijn in hun behandeling wanneer zij een virtuele wandeling over het strand maakten.

Er is groeiend bewijs dat natuur leidt tot minder sterfte in het algemeen. Ook specifieke aandoeningen zoals HVZ, astma en diabetes mellitus II komen minder voor onder mensen die vaak in de natuur komen. Verblijf in de natuur verlaagt de bloeddruk, hartslagvariatie, bloedsuiker, cholesterol, cortisol en kan zo bijdragen aan vermindering van ziekten en verbetering van de gezondheid.

Bronnen:
Beetz, 2012
Kuo, 2015,
James et al, 2016
Tanja-Dijkstra et al 2018
Twohig-Bennet et al, 2018

 

ADEMHALING

IN DE NATUUR ADEMEN WE SCHONERE LUCHT IN

Planten en bomen zuiveren de lucht en verminderen concentraties CO2 en vluchtige organische stoffen: we ademen schonere lucht in en dat is goed voor onze gezondheid. Bomen geven speciale stoffen af die ons immuunsysteem helpen versterken.

Als er veel variëteit aan bomen en planten in de buurt is, lijken kinderen minder last te hebben van astma of allergie.

Planten binnenshuis in woonkamer, kantoor of ziekenhuis hebben ook een positief effect op de luchtvochtigheid en zuiveren de lucht.

Bronnen:
Hartig et al 2014
Chawla, 2016