Inspiratie

‘Echtheid in therapie betekent dat de therapeut zijn werkelijke zelf is tijdens zijn ontmoeting met zijn cliënt. Zonder een façade op te trekken staat hij open voor de gevoelens en houdingen die in hem opwellen in het nu-moment. Dit veronderstelt zelfbewustzijn, hetgeen betekent dat zijn gevoelens voor hem toegankelijk zijn, toegankelijk voor zijn bewustzijn, en dat hij in staat is deze gevoelens te doorleven, ze te ervaren in de relatie, en ze te communiceren indien ze blijvend zijn. De therapeut ontmoet zijn cliënt op een directe manier, van persoon tot persoon. Hij ís zichzelf, loochent zichzelf niet….’
— Carl Rogers

Op de tuin is een plek gecreëerd waar mensen kunnen ‘ont-moeten’. Het is immers de disbalans tussen willen en kunnen waardoor mensen stress ervaren. De coach werkt door middel van gesprekken in de tuin, tijdens het werk, een wandeling door de tuin of in de kas.

Mijn aanpak is dan ook op gericht om jezelf zo optimaal mogelijk tot uitdrukking te brengen. Het is mijn bedoeling dat jij jezelf durft te laten zien en dat je gaat staan voor wie je bent.

Het komt regelmatig voor dat mensen aan geven dat zij het gevoel hebben geleefd te worden in plaats van te leven. Het voelt voor deze mensen alsof je van iemand bent en niet meer jezelf.

Ik coach mensen op verschillende onderwerpen afhankelijk wat hun vraag is. In de vraag begeleid ik mensen met behulp van gesprekken en door samen te werken in de tuin.

De afgelopen 4 jaar ben ik mijn pad van binnen en ook buiten gelopen.

Ik werk …

  • Vanuit mijn hart i.p.v. vanuit opgestelde richtlijnen
  • Op basis van eigen ervaringen i.p.v. theorieën of modellen.
  • Op basis van een afgesproken resultaat i.p.v. protocol of vergoeding van de zorgverzekeraar

Op de tuin is een plek gecreëerd waar mensen kunnen ‘ont-moeten’. Het is immers de disbalans tussen willen en kunnen waardoor mensen stress ervaren.